Aquesta és la newsletter pública de l’Associació Espai Sati. La majoria de posts són bilingües, però de vegades anunciem una activitat només en l’idioma en què es durà a terme. Intentem trobar un equilibri entre informar i no saturar les safates d’entrada. Feedback sempre benvingut! I apreci i comentaris als posts també!!


Esta es la newsletter pública de la Asociación Espai Sati. La mayoría de los posts son bilingües, pero a veces anunciamos una actividad sólo en el idioma en que transcurrirá. Intentamos encontrar un equilibrio entre informar y no saturar las bandejas de entrada. ¡Feedback siempre bienvenido! ¡¡Y aprecio y comentarios a los posts también!!

Subscribe to Espai Sati - Newsletter

Meditació · Dharma · Comunitat

People

Espai Sati és una associació cultural sense ànim de lucre. Promovem una vida més desperta, contemplativa i ètica, que aprèn del budisme dels orígens des d’una mirada contemporània i pragmàtica, i que acull la saviesa i els reptes d’avui dia.